Privacy verklaring

Privacy verklaring – e-mail beleid – websitebeleid van
Beter Bedacht | Online marketing en Webdesign

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met dit privacy-, e-mail- en websitebeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Als je hier niet mee akkoord gaat mag je deze website niet bezoeken.

Inhoud:
Privacy verklaring
E-mail beleid
Website beleid
Wijzigingen beleid

Privacy verklaring

Beter Bedacht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beter Bedacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.bbmarketing.nl:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij bezoek aan de website:

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bij het sluiten van een overeenkomst tussen jou en Beter Bedacht worden meer persoonsgegevens verwerkt: deze worden hieronder omschreven en zijn niet van toepassing als je alleen de website bezoekt of het contactformulier op de website invult.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die
nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: klantenbestand in Exceldocument
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beter Bedacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– je persoonsgegevens te gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
– jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beter Bedacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beter Bedacht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beter Bedacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beter Bedacht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beter Bedacht gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google analytics
Beter Bedacht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft het privacy beleid van Google ook hier aan: (https://policies.google.com/privacy?hl=nl ). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Beter Bedacht te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Beter Bedacht heeft hier geen invloed op.

Beter Bedacht heeft Google geen toestemming gegeven om via Beter Bedacht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beter Bedacht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bbmarketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Beauty & Brains marketing en advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beter Bedacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beter Bedacht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bbmarketing.nl

 

Contactgegevens:

https://bbmarketing.nl/contact

Mw. A.C. Bruurmijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Beter Bedacht. Zij is te bereiken via info@bbmarketing.nl

E-mail beleid

Beauty & Brains marketing en advies behandelt je e-mailadres vertrouwelijk. Beauty & Brains marketing en advies verkoopt, verhuurt of least e-maillijsten niet aan derden, en zal je persoonlijke gegevens niet verstrekken aan  individuen, de overheid of bedrijven, tenzij gedwongen door de wet.

Als je met Beauty & Brains marketing en advies correspondeert via e-mail, kan Beauty & Brains marketing en advies de inhoud van je e-mailberichten bewaren samen met je e-mailadres en de antwoorden van Beauty & Brains marketing en advies. Beauty & Brains marketing en advies beschermt deze elektronische communicatie op dezelfde manier als de informatie die Beauty & Brains marketing en advies online, via telefoon en post ontvangt. Dit geldt ook als je je ergens voor registreert op deze website, je je aanmeldt via een van de formulieren op deze website met behulp van je e-mailadres of iets koopt op deze website.

E-mail is geen veilige manier van communiceren. Daarom raadt Beauty & Brains marketing en advies je af om gevoelige informatie per e-mail te versturen. Het is toegestaan, maar op eigen risico.

CAN-SPAM Compliance
In overeenstemming met de CAN-SPAM Act, staat in alle mails die Beauty & Brains marketing en advies verstuurt van wie de e-mail afkomstig is en hoe je contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien bevatten alle geautomatiseerde e-mails ook instructies en een link om jezelf van de mailinglijst te verwijderen, zodat je geen verdere e-mails ontvangt.

Website beleid

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website:

  • te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty & Brains marketing en advies
  • te verkopen of te verhuren, te reproduceren, dupliceren, afgeleiden te creëren, of anderszins te exploiteren,
  • te herdistribueren, ook niet op een andere website.

Toegestaan gebruik

Je mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten ervan, en de toegang voor anderen niet beperkt of onmogelijk maakt. Niet toegestaan is het intimideren of het veroorzaken van leed of overlast voor andere gebruikers, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de gangbare dialoog op deze website.

Je mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te sturen. Je mag de inhoud van deze website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty & Brains marketing en advies.

Gebruik van testimonials

De testimonials op deze website zijn werkelijke individuele ervaringen van gebruikers van de producten en diensten van Beauty & Brains marketing en advies. Het zijn individuele resultaten en resultaten kunnen variëren. De getuigenissen zijn niet per se representatief voor al degenen die de producten en diensten van Beauty & Brains marketing en advies gebruiken.

De testimonials op deze website zijn letterlijk overgenomen, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige testimonials zijn ingekort als ze te lang waren of delen niet relevant waren.

Externe links

Deze website bevat links naar andere websites. Beauty & Brains marketing en advies kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op een gelinkte site. Links van of naar externe websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Beauty & Brains marketing en advies, betekenen geen aanbeveling of goedkeuring door Beauty & Brains marketing en advies van de informatie, producten of diensten op de gelinkte sites.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Beauty & Brains marketing en advies geeft geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, gangbaarheid of volledigheid van de inhoud van deze website of sites gelinkt aan deze site.

Al het materiaal op deze website wordt verstrekt als zodanig, zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip garanties van resultaten, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval is Beauty & Brains marketing en advies aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken, zelfs als Beauty & Brains marketing en advies op de hoogte is van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade.

Wijzigingen beleid

Beauty & Brains marketing en advies heeft het recht om dit privacy-, e-mail- en websitebeleid te allen tijde met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Als het privacy-, e-mail- en websitebeleid in de toekomst verandert, zal Beauty & Brains marketing en advies de persoonlijke informatie die je hebt verstrekt onder dit privacy-, e-mail- en websitebeleid niet gebruiken op een manier die in strijd is met dit privacy-, e-mail- en websitebeleid zonder je voorafgaande toestemming.